Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos plano rengimo grupė:

 1. Liudmila Balnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Julija Virmauskienė – informacinių technologijų vyr. mokytoja
 3. Dalia Leonavičienė – vokiečių kalbos vyr. mokytoja

Nemokamo maitinimo komisija:

 1. Liudmila Balnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Dalia Leonavičienė – raštinės vedėja
 3. Dainora Macevičienė – pradinių klasių vyr. mokytoja

Prevencinio darbo grupė:

 1. Vytautas Danielius – kūno kultūros vyr. mokytojas
 2. Julija Virmauskienė – informacinių technologijų vyr. mokytoja
 3. Liudmila Balnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Lina Čiapienė – istorijos mokytoja
 5. Vilius Sauseris – Upynos apylinkės inspektorius

Vaiko gerovės komisija:

 1. Liudmila Balnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Dalia Leonavičienė – vokiečių kalbos vyr. mokytoja
 3. Elvyra Noreikienė – logopedė
 4. Dainora Macevičienė – pradinių klasių vyr. mokytoja
 5. Julija Virmauskienė– informacinių technologijų vyr. mokytoja
 6. Vytautas Danielius – mokyklos profesinės sąjungos pirmininkas
 7. Jurgita Paulauskienė – socialinė pedagogė

Koordinacinė vidaus audito grupė:

 1. Liudmila Balnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Dalia Leonavičienė – vokiečių kalbos vyr. mokytoja
 3. Lina Čiapienė – istorijos mokytoja