Mokyklos vadovas

director    GYVENIMO APRAŠYMAS

 1. Vardas, pavardė: Kazimieras Vilimavičius
 2. Gimimo data: 1958-09-17.
 3. Adresas: I. Vaišvilos 10-9, Ubiškės k., Tryškių sen., Telšių r.
 4. Telefonai: Darbo (8~444) 44311, mob. (8~614) 06319.        
 5. Šeimyninė padėtis: Vedęs, 2 vaikai.
 6. Išsilavinimas: 1977 m. baigiau Raseinių r. Ariogalos vidurinę mokyklą. 1982 m. baigiau ŠPI Filologijos fakultetą. Įsigijau rusų k. ir literatūros mokytojo ir auklėjamojo darbo metodininko kvalifikaciją.
 7. Darbo patirtis: 1982-1985 m. dirbau Telšių r. Ubiškės vid. mokykloje užklasinio darbo orga- nizatoriumi, 1985-1988 m. – Telšių r. Varnių profesinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju. 1988-1991 m. Telšių r. Ubiškės vid. mokykloje užklasinio darbo organizatoriumi. Nuo 1992 m. – Telšių r. Kaunatavos pagrindinės mokyklos direktorius.
 8. Kvalifikacijos kėlimas: 1982-2007 m. lankiau įvairius kvalifikacijos bei kitus vadybinius kursus PPRC, Telšių ŠC.
 9. Kalbų mokėjimas: Laisvai kalbu rusų, galiu bendrauti anglų kalba.
 10. Kompiuterio naudojimo lygis: Dirbu  su   kompiuterio  programomis:  Windows, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer.
 11. Kita informacija: Vairuotojo pažymėjimas (B kat.)