Mokyklos darbuotojai

MOKYKLOS PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
Kazimieras Vilimavičius – direktorius, II vadybinė kategorija, aukštasis, rusų kalba ir literatūra.

Liudmila Balnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija, aukštasis, rusų kalba ir literatūra, geografijos mokytoja.

Lina Čiapienė – aukštasis, ikimokyklinis ugdymas ir psichologija, priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė.

Asta Ruibytė – aukštasis, pradinis mokymas, pradinių klasių vyr. mokytoja (2 ir 4 klasės mokytoja, pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė).

Dainora Macevičienė – aukštasis, pradinis mokymas, pradinių klasių vyr. mokytoja.

Vaida Koverienė – aukštasis, pradinis mokymas, pradinių klasių vyr. mokytoja (1 ir 3 klasės mokytoja).

Daiva Brazauskienė – aukštasis, lietuvių kalba ir literatūra, lietuvių kalbos mokytoja.

Dalia Leonavičienė – aukštasis, pradinis ugdymas, vokiečių kalba, biologijos, vokiečių kalbos vyr. mokytoja (7 klasės auklėtoja).

Vytautas Danielius – aukštasis, pradinis mokymas, kūno kultūros vyr. mokytojas (6 klasės auklėtojas).

Julija Virmauskienė – aukštasis, informacinės technologijos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų vyr. mokytoja.

Inesa Žalienė – aukštasis, matematika, matematikos mokytoja (klasių vadovų metodinio būrelio pirmininkė).

Elena Žirgulienė – aukštasis, muzika, muzikos, tikybos mokytoja.

Regina Rezgienė – aukštasis, dailė ir technologijos, dailės, technologijų mokytoja (10 klasės auklėtoja).

Neringa Lemežienė – aukštasis, anglų kalba, anglų kalbos vyr. mokytoja.

Elvyra Noreikienė – aukštasis, vyr. logopedo kvalifikacija, logopedė.

Jurgita Paulauskienė – vyr. socialinė pedagogė.