Mokyklos himnas

„Prie Virvytės mes užaugom“

 

1.    Prie Virvytės mes užaugom

Čia bėgiojome basi.

Meilę žemei, darbui, knygai

Saugom nuo mažens visi. 

 

2.    Dvarponį Kaunecką mena

Senos mokyklos pamatai…

Savo mielą Kaunatavą

Mylime labai karštai.  

 

3.    Žalios pušys tyliai ošia,

Tarsi kužda pakely:

„Būkite, mieli moksleiviai,

Visad darbštūs ir dori.

 

4.    Meilė tiesai, gėriui, grožiui

Te neapleidžia niekada!

Taip gyvenkit, kad išnyktų

Pyktis, blogis ir skriauda“.

 

5.    Prie Virvytės mes užaugom

Pušinėlių apsupty.

Knygnešių pralieto kraujo

Visad būsime verti.